FLYHIS Karup

Flyvevåbnets Historiske Samling

 

FLYHIS frivillige

FLYHIS's "hovedkvarters" bemanding består foruden af tre fastansatte, også af et hold frivillige pensionister, som mødes hver onsdag.