De frivillige

Flyvevåbnets Historiske Samling

 

En væsentlig del af det arbejde, der ligger bag Flyvevåbnets Historiske Samling, bliver udført af grupper af frivillige, dels på flyvestationerne, og dels i andre sammenhænge forskellige steder i landet.

 

Mange af deltagerne i disse arbejdsgrupper er pensionister med en arbejdsmæssig fortid i Flyvevåbnet.

Derfor ligger det i sagens natur, at gennemsnitsalderen i en del af grupperne er ganske

høj, og at der er brug for et mandskabsmæssigt supplement af yngre folk, som kunne have mod på at komme til at arbejde med dette spændende historiske materiale.

 

Ved at følge de angivne links, kan man se en kort præsentation af disse grupper, og der oplyses kontaktmuligheder, hvor man kan henvende sig for at komme med i arbejdet.

 

 

De frivillige

Mindst 1 gang årligt mødes repræsentater for de forskellige arbejdsgrupp,

sammen med ledelsen fra Flyvevåbnet.

 

Herunder linkes til de forskellige referarter.

Møder med de frivilliges arbejdsgrupper

Tilbage til forsiden