Luftforsvaret Veteraner

Flyvevåbnets Historiske Samling

 

Luftforsvarets Veteraner

LUFTVET - LUFTFORSVARETS VETERANER

 

Foreningen blev oprettet 2005 og består af tidligere medarbejdere fra Luftværnsgruppen og Kontrol & Varslingstjenesten med tilhørende eskadriller og har til formål af bevare forbindelsen til de gamle kollegaer.

Dette gøres ved arrangementer, såsom Høstfest - Julebingo - Julefrokost - Udflugter og Generalforsamling. Foreningen vedligeholder det af Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) udlånte materiel placeret på Koldkrigsmuseum Stevnsfort (KKM) i samarbejde med FLYHIS og KKM. Arbejdet udføres af en gruppe benævnt FADDERE, der mødes hver tirsdag og en lørdag i måneden fra 1. marts til 31. oktober.

LUFTVET har indrettet et arkiv i en gammel bygning tilhørende KKM og er placeret indenfor det indhegnede område ved KKM. Arkivet indsamler, registrerer, vedligeholder og udbygger det historiske materiale, samt formidler information af betydning for LUFTVET.

Foreningen har egen hjemmeside og udgiver en foreningens folder.

Kontakt til LUFTVET:

 

Hjemmeside: www.nyluftvet.dk

Formand: Holger Thuesen.

 

E-mail adresse: luftvet@gmail.com (terminerer hos formanden).

 

Post adresse: LUFTVET, Postbox 240, 4000 Roskilde