Møder for arbejdsgrupper

Flyvevåbnets Historiske Samling

 

Møder med de frivilliges arbejdsgrupper

Mindst 1 gang årligt mødes repræsentater for de forskellige arbejdsgrupp, sammen med ledelsen fra Flyvevåbnet.

 

Herunder links til de forskellige referarter.