Skrydstrup

Flyvevåbnets Historiske Samling

 

Henning Gøttsche 90

Team Tordenjet

Flyvestation Skrydstrup

Pilotdragt
SCO knallert

Henning Gøttsche er flydt 90

Læs mere her

”Team Tordenjet”, Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA) holder til i

henholdsvis bygning 349 (BYG 349) og hangar 6 (HG 6), hvor arbejdes der i to grupper.

Gruppen i BYG 349 arbejder med indsamling, beskrivelse og EDB-registrering af de

mange forskellige museale genstande, som man får ind.

 

Gruppen i HG 6, Flygruppen, arbejder med restaurering og vedligeholdelse af

udrangerede fly og materiale med tilknytning til flyvning, så som specialkøretøjer,

startvogne, hydraulik plancher mm. Bl.a. har gruppen klargjort den T-33, der i dag kan ses

på Flyvevåben-museet i Stauning. Og for nylig restaureret en T-33 der er opstillet i

Gedhus.

 

Begge grupper mødes hver onsdag morgen kl. 08.00 til briefing og kaffe, inden der tages

fat på de aktuelle opgaver. Briefingen finder sted i BYG 6, hvor HISA har rådighed over et

briefinglokale, der også anvendes som kantine. Derudover er der et kontorlokale, hvor

registrering på pc'er m.v. finder sted. Samt 3 pc´er der er på forsvaret interne net (FIIN).

 

De andre lokaler i bygningen anvendes til samlingerne af museale genstande og

opbevaring af manualer, billeder m.v. Et lokale er indrettet som en gammel

lægekonsultation i Infirmeriet, og væggene på gangen er pyntet med hundredvis af

våbenskjolde Dertil kommer udstillingsmontre med alt fra uniformer, modelfly til porcelæn.

 

Flygruppen har deres daglige virke i HG 6, hvor der er plads til de store fly, der er under

restaurering. I øjeblikket er de i færd med at montere stafferinger på F-100 G-183. Plus

mange andre gøremål. Gruppen har kantinelokale og kontor.

 

Kontakt til Team Tordenjet

Stoffer (formand) privat mobil tlf.: 20 26 81 76

BYG 349 Tlf.: 72 84 80 91 – 72 84 80 92

HG 6 Mobil tlf.: 72 84 80 93

 

Tordenjet er også på Facebook siderne:

Team Tordenjet Facebookside

FW SKP Museum´s Forum

 

 

Restaureret F-100
Restaureret F-100