Værløse

Flyvevåbnets Historiske Samling


Pensionistforeningen Flyvestation Værløse

S-61 Seaking U-240

Flyes vaskes

- og vingerne poleres

Pensioneret major Hilmar K. Jørgensen 100 år.

Klik her for at læse interviewet med ham  i anledning af fødselsdagen

Pensionistforeningen for Flyvestation Værløse blev oprettet af pensionister fra flyvestationen, Flyvematerielkommandoen og Hovedværksted Værløse.


Foreningen har siden oprettelsen beskæftiget sig med


vedligeholdelse af fly og motorer, der har været i brug på Flyvestation Værløse

registrering af historiske effekter

indsamling af personlige beretninger fra tidligere ansatte

Foreningen havde tidligere til huse på Flyvestation Værløse, men i forbindelse med lukningen af flyvestationen har foreningen fået tildelt mødelokaler i Jonstruplejren. Dette medfører, at mulighederne for at fortsætte værkstedsarbejder er yderst begrænsede.


En del af medlemmerne har været engageret med flytning og færdiggørelse af en S-61 helikopter til Stauning, ligesom andre har været engageret med flytning og færdiggørelse af Catalina PBY-6A fra Teknisk Museum i Helsingør til Flyvevåbenmuseet i Stauning.


En anden gruppe har påtaget sig løbende at vedligeholde det i Jonstruplejren opstillede Draken fly.

Gennem de seneste år har der pågået et meget stort arbejde med at sikre mest muligt af den gamle flyvestations historie, inden den nu er blevet endeligt nedlagt. En mængde arkivalier opbevares i et mindre lokale, der velvilligt er stillet til rådighed af Flyvevåbnets Officersskole.


Det nyeste tiltag er et tæt samarbejde med Furesø Museer, hvor pensionistforeningen bl. a.  har leveret materiale til udstilling om Flyvestation Værløse.Er du interesseret i militære fly og i Flyvestation Værløses historie, kan du blive medlem af Pensionistforeningen.


Foreningen mødes hver tirsdag i Jonstruplejren.


Kontakt til

Pensionistforeningen Flyvestation Værløse


Leif Richardsen


Tlf. 29 72 13 80

pensfor@outlook.dkFlytning af Catalina fra Teknisk Museum til Stauning.

Kroppen læsses af i Stauning

Catalina PBY-6A,

en flot flyver.

Registrering af historiske effekter