Samlingerne i dag

Flyvevåbnets Historiske Samling


Hvad magasinerne gemmer

En tur gennem magasinerne på Flyvevåbnets Historiske Samling i Gedhus og med Flyvestation Karup som nærmeste nabo er en helt speciel oplevelse. For det første skal man afsætte adskillige timer til turen, hvis den skal foregå i et jævnt og adstadigt tempo uden for mange stop. Hvis man derimod hører til dem, der gerne vil fordybe sig nærmere i nogle af de tusinder af genstande, som magasinerne rummer, så kan der bruges dage på de spændende oplevelser, som de giver mulighed for.

Det er naturligvis ikke meningen, at disse mange spændende genstande, der hver for sig fortæller en del af Flyvevåbnets historie, blot skal blive liggende gemt bort i magasinerne for tid og evighed. Efterhånden som den arbejdskraft, der er til rådighed, giver mulighed for det, skal de sættes i stand og f.eks. indgå i temaudstillinger i Flyvevåbenmuseet eller andre steder. Men indtil det kan ske, vil vi i den kommende tid gå ind og kigge nærmere på flest muligt af de mange genstande, og vi vil bringe billederne af dem her på hjemmesiden, og ikke mindst vil vi lade FLYHIS' daværende  leder Lars Søe-Jensen (SØE) fortælle så meget af historien bag dem, som han nu kender til - og det er faktisk rigtig meget. Men dette skal også ses som en opfordring til enhver, som ud fra deres egne oplevelser og erfaringer kan supplere SØEs beretninger, til at kontakte hjemmesidens webmaster og fortælle, hvad de ved, og det må meget gerne ske pr. e-mail til adressen

                                         

                                                                   flyhis@mil.dk


Vi vil så - med tak for hjælpen - så vidt muligt, bringe disse supplerende oplysninger på hjemmesiden.
Ophavsret og juridisk ansvar 

Som udgangspunkt overholder Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) reglerne om ophavsret.

Materiale (billeder/artikler/film etc.) som indsendes uopfordret, anses som værende til fri afbenyttelse for FLYHIS.

Det vil derfor ikke være muligt efterfølgende, for indsenderen, at kræve vederlag.

Derudover påtager FLYHIS sig intet ansvar for artikler/fotos, som indsendes uopfordret.

Tilbage til forsiden

Tidligere leder af FLYHIS

Chefsergent Lars Søe-Jensen