Forside
Draken med julesløjfe

 

FLYHIS ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Flyvevåbnets Historiske Samling (i daglig tale kendt som FLYHIS) hører under Flyverkommandoen.

 

Opgaven er at indsamle, restaurere, bevare materielgenstande, billeder og dokumentation af enhver art, som kan tjene til at beskrive dansk militærflyvnings forhold og virke gennem tiderne.

 

FLYHIS har hjemsted i Gedhus med Flyvestation Karup som nærmeste nabo. Her opbevares en væsentlig del af samlingerne. Men en vigtig side af FLYHIS’s funktion er, at brede flest muligt af alle relevante genstande ud til først og fremmest Flyvevåbnets etablissementer, men også til andre militære såvel som civile institutioner, og ikke mindst til museer med relation til Forsvaret.

 

Den overvejende del af indsatsen, for at bevare og beskrive det danske flyvevåbens historie, bliver udført som frivilligt, ulønnet arbejde af pensionister, med tilknytning til såvel operative som nedlagte enheder og flyvestationer. Men også andre grupper og enkeltpersoner, med interesse for den militære flyvning tager del i dette arbejde.

 

Målet for Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) er at blive i stand til på bedst mulig måde at kunne dokumentere, vise og fortælle den danske militære flyvning og luftforsvars historie. Det sker - som ovenfor nævnt - gennem indsamling, registrering, restaurering og præsentation af

 

effekter/materiel af enhver art med historisk interesse

skrevne kilder som logbøger, rapporter, korrespondance, manualer o.a.

personlige beretninger

fotos

 

Erfaringer har vist, at der ligger rigtig meget af den slags materiale rundt omkring - ikke mindst hos tidligere tjeenstegørende i Flyvevåbnet.

 

For at undgå, at dette vigtige materiale skal gå tabt, skal der fra FLYHIS lyde en opfordring til, at man stiller det til rådighed for Samlingen, gennem donation, udlån eller med henblik på kopiering og dermed til bevaring for eftertiden.

 

Materiale indleveret til FLYHIS efter ovenstående principper, anser FLYHIS at have fuld råderet over, ligesom FLYHIS kan give enkeltpersoner/organisationer/foreninger, udpeget af FLYHIS, lov til at bruge disse, med mindre andet er skriftlig aftalt ved indleveringen. Det kan være til forskning, bogudgivelser, udstillinger eller andet.

Ophavsret og juridisk ansvar

Som udgangspunkt overholder Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) reglerne om ophavsret.

Materiale (billeder/artikler/film etc.) som indsendes på opfordring eller uopfordret, anses som værende til fri afbenyttelse for FLYHIS.

Det vil derfor ikke være muligt efterfølgende, for indsenderen, at kræve vederlag.

Derudover påtager FLYHIS sig intet ansvar for artikler/fotos, som indsendes uopfordret.

FLYHIS kan ikke drages til ansvar for indhold der linkes til.