Forside

Flyvevåbnets Historiske Samling

Flyvevåbnets Historiske Samling (i daglig tale kendt som FLYHIS) hører under Flyverstaben (FST).

Rent administrativ er FLYHIS placeret under Air Force Training Centre (AFTC).

 

Opgaven er at indsamle, restaurere, bevare materielgenstande, billeder og dokumentation af enhver art, som kan tjene til at beskrive dansk militærflyvnings forhold og virke gennem tiderne.

 

FLYHIS har hjemsted i Gedhus med Flyvestation Karup som nærmeste nabo. Her opbevares en væsentlig del af samlingerne. Men en vigtig side af FLYHIS’s funktion er, at brede flest muligt af alle relevante genstande ud til først og fremmest Flyvevåbnets etablissementer, men også til andre militære såvel som civile institutioner, og ikke mindst til museer med relation til Forsvaret.

 

Den overvejende del af indsatsen, for at bevare og beskrive det danske flyvevåbens historie, bliver udført som frivilligt, ulønnet arbejde af pensionister, med tilknytning til såvel operative som nedlagte enheder og flyvestationer. Men også andre grupper og enkeltpersoner, med interesse for den militære flyvning tager del i dette arbejde.

 

Målet for Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) er at blive i stand til på bedst mulig måde at kunne dokumentere, vise og fortælle den danske militære flyvning og luftforsvars historie. Det sker - som ovenfor nævnt - gennem indsamling, registrering, restaurering og præsentation af

 

effekter/materiel af enhver art med historisk interesse

skrevne kilder som logbøger, rapporter, korrespondance, manualer o.a.

personlige beretninger

fotos

 

Erfaringer har vist, at der ligger rigtig meget af den slags materiale rundt omkring - ikke mindst hos tidligere tjeenstegørende i Flyvevåbnet.

 

For at undgå, at dette vigtige materiale skal gå tabt, skal der fra FLYHIS lyde en opfordring til, at man stiller det til rådighed for Samlingen, gennem donation, udlån eller med henblik på kopiering og dermed til bevaring for eftertiden.

 

Materiale indleveret til FLYHIS efter ovenstående principper, anser FLYHIS at have fuld råderet over, ligesom FLYHIS kan give enkeltpersoner/organisationer/foreninger, udpeget af FLYHIS, lov til at bruge disse, med mindre andet er skriftlig aftalt ved indleveringen. Det kan være til forskning, bogudgivelser, udstillinger eller andet.

FLYHIS udstiller på

Danish Air Show

søndag

10 JUNI 2018

Flyvestation Aalborg

Med venlig hjælp fra Kim Zimmermann, fik vi løst gåden. Billedet er fra overdragelse af maskotten Sct. Bernharden Fidelius til ESK 722 ved en parade i 1959 - hunden der ikke kunne lide piloter :-))
Falskæmsudspring m. Hawker Dankok i forgrunden. Nr. 158 blev bygget på orlogsværftet og er  bevaret på Tøjhusmuseet. Må være til en opvisnining i 30'erne, da der er mange tilskurer.
Henry Farmann maskine Viborg 1917
ESK 722 maskot Fidelis ved overdragelsen i 1959 - hunden der ikke kunne lide piloter :-))
Chr. X til kongerevy 1935 ved Værløselejren. Gad vide hvad den unge kvinde til venstre laver lige der?
Brodersens enke modtog "Mindemedaljen 9. april 1940" i anledning af nedskydningen af hendes mand samme dag.
Hærens første mølleplan Cierva C30. FLeveret i 1936. Solgt til Sverige i 1940 pga. besparelser. Forløberen for helikopteren.
Medaljen er 31 mm og præget i sølv og uden bånd. Indstiftet 6. november 1940 af Kong Christian X, som en mindemedalje til pårørende af Hærens og Grænsegendarmeriets faldne 9. april 1940. Den blev uddelt i 17 eksemplarer med diplom. Kilde: ”Kongeriget Danmarks ordener, medaljer og hædersteg 1500-2000”, side 540.

Ophavsret og juridisk ansvar

Som udgangspunkt overholder Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) reglerne om ophavsret.

Materiale (billeder/artikler/film etc.) som indsendes på opfordring eller uopfordret, anses som værende til fri afbenyttelse for FLYHIS.

Det vil derfor ikke være muligt efterfølgende, for indsenderen, at kræve vederlag.

Derudover påtager FLYHIS sig intet ansvar for artikler/fotos, som indsendes uopfordret.

FLYHIS kan ikke drages til ansvar for indhold der linkes til.