Forside

Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS)

hører under Flyverkommandoen


Opgaven er at indsamle, restaurere, bevare materielgenstande, billeder og dokumentation af enhver art, som kan tjene til at beskrive dansk militærflyvnings forhold og virke gennem tiderne.


FLYHIS har hjemsted i Gedhus med Flyvestation Karup som nærmeste nabo. Her opbevares en væsentlig del af samlingerne. Men en vigtig side af FLYHIS’s funktion er, at brede flest muligt af alle relevante genstande ud til først og fremmest Flyvevåbnets etablissementer, men også til andre militære såvel som civile institutioner, og ikke mindst til museer med relation til Forsvaret.


Den overvejende del af indsatsen, for at bevare og beskrive det danske flyvevåbens historie, bliver udført som frivilligt, ulønnet arbejde af pensionister, med tilknytning til såvel operative som nedlagte enheder og flyvestationer. Men også andre grupper og enkeltpersoner, med interesse for den militære flyvning tager del i dette arbejde.


Målet for FLYHIS er at blive i stand til på bedst mulig måde at kunne dokumentere, vise og fortælle den danske militære flyvning og luftforsvars historie. Det sker - som ovenfor nævnt - gennem indsamling, registrering, restaurering og præsentation af


effekter/materiel af enhver art med historisk interesse

 skrevne kilder som logbøger, rapporter, korrespondance, manualer,

 personlige beretninger, levnedsbeskrivelser, foto eller andet.


Erfaringer har vist, at der ligger rigtig meget af den slags materiale rundt omkring - ikke mindst hos tidligere tjenestegørende i Flyvevåbnet.


For at undgå, at dette vigtige materiale skal gå tabt, skal der fra FLYHIS lyde en opfordring til, at man stiller det til rådighed for samlingen, gennem donation, udlån eller med henblik på kopiering og dermed til bevaring for eftertiden.


Materiale indleveret til FLYHIS efter ovenstående principper, anser FLYHIS at have fuld råderet over, ligesom FLYHIS kan give enkeltpersoner/organisationer/foreninger, udpeget af FLYHIS, lov til at bruge disse, med mindre andet er skriftlig aftalt ved indleveringen. Det kan være til forskning, bogudgivelser, udstillinger eller andet.


En ikke ubetydelig del af arbejdet består i at støtte Flyverkommandoen i hvervning. Denne støtte består i at opbevare, varte, transportere og  udstille en F-16 (mockup). Opstilling og nedtagning varetages af de forskellige pensionistgrupper på flyvestationerne Aalborg, Skrydstrup, Karup og det nedlagte Værløse. Transporten sørger den lille faste stab i FLYHIS for.


FLYHIS har ikke en egentlig udstilling. Såfremt man ønsker at besøge samlingen, af den ene eller anden årsag, bedes man rette henvendelse til leder af samlingen seniorsergent Henrik Hjorth. Gerne på mail - se under kontakt.

Danske jetfly i 70 år

Læs artikkel og

se video

fra TVNord

Hør programmet "Flyvevåbnets sorte lørdag"

på P1 Dokumentar

Se ESK 729 scrapbøger

1955 - 1992

FLYHIS ønsker alle en

Glædelig Jul

Ophavsret og juridisk ansvar 

Som udgangspunkt overholder Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) reglerne om ophavsret.

Materiale (billeder/artikler/film etc.) som indsendes på opfordring eller uopfordret, anses som værende til fri afbenyttelse for FLYHIS.

Det vil derfor ikke være muligt efterfølgende, for indsenderen, at kræve vederlag.

Derudover påtager FLYHIS sig intet ansvar for artikler/fotos, som indsendes uopfordret.

FLYHIS kan ikke drages til ansvar for indhold der linkes til.