Hæder til frivillige

Flyvevåbnets Historiske Samling


Hæder til frivillige

03 JAN 2017 var pens. kaptajn Aase Schioldan og pens. major Kaj Larsen fra LUFTVET tilsagt til at møde i officersskolens tidligere lokaler (auditoriet), i forbindelse med flyvevåbnets chefkonference, for at modtage "Forsvarets Medalje for særlig fortjenstfuld indsats" af GM M.A.L.T. Nielsen.

Tilbage til forsiden