Skrydstrup
Restaureret F-100

”Team Tordenjet”, Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA) holder til i

henholdsvis bygning 349 (BYG 349) og hangar 6 (HG 6), hvor arbejdes der i to grupper.

Gruppen i BYG 349 arbejder med indsamling, beskrivelse og EDB-registrering af de

mange forskellige museale genstande, som man får ind.


Gruppen i HG 6, Flygruppen, arbejder med restaurering og vedligeholdelse af

udrangerede fly og materiale med tilknytning til flyvning, så som specialkøretøjer,

startvogne, hydraulik plancher mm. Bl.a. har gruppen klargjort den T-33, der i dag kan ses

på Flyvevåben-museet i Stauning. Og for nylig restaureret en T-33 der er opstillet i

Gedhus.


Begge grupper mødes hver onsdag morgen kl. 08.00 til briefing og kaffe, inden der tages

fat på de aktuelle opgaver. Briefingen finder sted i BYG 6, hvor HISA har rådighed over et

briefinglokale, der også anvendes som kantine. Derudover er der et kontorlokale, hvor

registrering på pc'er m.v. finder sted. Samt 3 pc´er der er på forsvaret interne net (FIIN).


De andre lokaler i bygningen anvendes til samlingerne af museale genstande og

opbevaring af manualer, billeder m.v. Et lokale er indrettet som en gammel

lægekonsultation i Infirmeriet, og væggene på gangen er pyntet med hundredvis af

våbenskjolde Dertil kommer udstillingsmontre med alt fra uniformer, modelfly til porcelæn.


Flygruppen har deres daglige virke i HG 6, hvor der er plads til de store fly, der er under

restaurering. I øjeblikket er de i færd med at montere stafferinger på F-100 G-183. Plus

mange andre gøremål. Gruppen har kantinelokale og kontor.


Kontakt til Team Tordenjet

Stoffer (formand) privat mobil tlf.: 20 26 81 76

BYG 349 Tlf.: 72 84 80 91 – 72 84 80 92

HG 6 Mobil tlf.: 72 84 80 93


Tordenjet er også på Facebook siderne:

Team Tordenjet Facebookside

FW SKP Museum´s ForumPilotdragt
SCO knallert
Restaureret F-100

Team Tordenjet

Flyvestation Skrydstrup

F-84 Gate Gaurd færdig og klar til opsætning SEP 2017 - samme type fly på som Team Tordenjet logo

F-84 Gate Gaurd færdrestauretet og klar til opsætning SEP2017

Samme type fly som på Team Tordenjet logo

Well done skal lyde fra FLYHIS