Oplevelsesture

Flyvevåbnets Historiske Samling


Oplevelsesture

En væsentlig del af det arbejde, der ligger bag Flyvevåbnets Historiske Samling,  bliver udført af grupper af frivillige, dels på flyvestationerne, og dels i andre sammenhænge forskellige steder  i landet.

Arbejdet er ganske ulønnet, så derfor arrangerer FLYHIS hvert år en oplevelsestur for de frivillige.

Herunder kan ses en rejsebeskrivelse af disse ture der, som det fremgår, spænder vidt rent geografisk.

Turene har altid et historisk tema.

Bog af Stig Sandvang om flyvning over Grønland i 60'erne, som besætningens yngste mand.


Klik på bogen for yderligere oplysninger.


Bogen forhandles IKKE af FLYHIS.


For køb, kontakt Stig: stig.sandvang@gmail.com