Flyvevåbnets Historie

Flyvevåbnets Historie

Krigsårene 1940-1945

Genopbygningen 1945-1950

Flyvestation Værløse

Flyvestation Aalborg

Flyvestation Karup

Flyvestation Skrydstrup

Flyvestation Avnø

Flyvestation Vandel

Dansk militær flyvnings vugge stod på Kløvermarken på Amager.


Her er Kløvermarken fotograferet ved

Hærens Flyvertroppers 25 års jubilæum den 2. juli 1937.

"Det er rødt, det er hvidt"

"Det er rødt - det er hvidt"


- nationalitetsmærkning af danske militærfly

gennem tiderne


Klik på billedet

Flyvermaterielkommandoens

historie 1951-2006.

Aaf Erling B. Flebbe

Flyvevåbnets tilblivelse


Artikelserie i fire dele af Niels Helmø Larsen

bragt i Dansk Flyvehistorisk Forenings medlemsblad "Flyvehistorisk Tidsskrift"


Klik på billedet

 

Udgivet i anledning af 100 års-dagen

for dansk militær flyvning.Er udkommet som e-bog ved

forlaget SAXO

Klik på billedet for bestilling


Endnu et kapitel i NATOs og i det danske flyvevåbens historie er afsluttet.


Combined Air Operation Center (CAOC) Finderup er nedlagt; men centrets historie er beskrevet i en bog og på en cd.


Bogen er på engelsk.


Før musen over bogen og klik

Tilbage til forsiden

"60 år i arbejde for Flyvevåbnet"


Udgivet i anledning af

Flyvevåbnets 60 års jubilæum.


Er udkommet som e-bog ved

forlaget SAXO

Klik på billedet for bestilling