FLYHIS Karup

FLYHIS frivillige

FLYHIS's "hovedkvarters" bemanding består foruden af tre fastansatte, også af et hold frivillige pensionister, som  mødes hver onsdag.